Advokátní kanceláře Beroun www.advokatiberoun.cz
"Vigilantibus iura scripta sunt"
"Nechť si každý střeží svá práva"