Advokátní kanceláře Beroun www.advokatiberoun.cz
"Vigilantibus iura scripta sunt"
"Nechť si každý střeží svá práva"

O nás

JUDr. Zdeňka Mužíková

vystudovala Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze a od vzniku samostatné advokacie působí jako advokátka.

 

Mgr. Štěpánka Brožová

vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia od roku 2003 působila jako pomocná vědecká síla na katedře ústavního práva Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2004 do roku 2007 jako asistentka prezidenta Notářské komory ČR. Po vykonání advokátní praxe advokátní koncipientky, kterou nastoupila ihned po ukončení studia, působí v současné době jako advokátka.